සුන්දර, ගුප්ත සීගිරිය.

සුන්දර, ගුප්ත සීගිරිය.. දුරක සිට දුටු විට පවා මා දෙනෙත් පිනවන, සිත තුළ ආනන්දයක් ජනිත කරවන ඒ හුදෙකලා පර්වතය, සීගිරිය. මා මෙතරම් ආකර්ෂණය වී ඇති ඒ රමණීය ස්ථානය. මේ හුදෙකලා පර්වතය සියවස් දහස් ගණනක් තිස්සේ නිහඬව සඟවා සිටින රහස් කොපමණ ඇත්ද?

සීගිරිය වටා පැතිර පවත්නා ශෝකී ගුප්ත සුන්දරත්වය කුඩා කල සිට මා වශී කොට ඇත. එහි සෑම අඳුරු මුල්ලකමත්, ගල් කැටයමකත් , ගඩොලකමත් , සුන්දර අප්සරාවියන්ගේ ශෝකාකුල දෑස් තුළත් ගැබ්ව පවත්නා ශෝකී ස්වරූපය කියා පෑවේ ඔවුන් සියවස් දහස් ගණනක් තිස්සේ රැකගෙන සිටින රහසක් නොවේද?

සීගිරිය සහ මගේ ජීවිතය අතර පවත්නා බන්ධනය කුමක්ද? සියවස් දහස් ගණනක් පැරණි ඒ බන්ධනය කුමක් විය හැකිද? නොදන්නා අතීතයක මාගේ ජීවිතයත් ඒ ගුප්ත පව්වත් අතර පවත්නා නොපැහැදිලි එහෙත් නොබිඳෙන බන්ධනය කුමක් විය හැකිද? දුටු පමණින්, නම අසූ පමණින් මා හදවතෙහි අඳුරුම මුල්ලක සිට පටන්ගෙන මුළු හදවතම වසා පැතිර ගන්න ඒ ගුප්ත හැඟීම කුමක්ද?

ගල් පර්වත මැදින් වැටී ඇති ගඩොලින් බැඳ සකස් කර ඇති මාවත් වල, ගල් පියගැට පෙළවල මා කෙතරම් නම් වාරයක් පා නඟා ඇත්ද? මා දැන් පියනඟා ගමන් කරන මේ ගල් පියගැට පෙළ මත කාලයේ දූවිල්ලෙන් වැසී ගිය මගේම ඉපැරිණි පිය සටහන් කොපමණ නම් තවමත් නොමැකි ඇත්ද ?

© සියලූම හිමිකම් ඇවිරිණි. කතෘගේ ලිඛිත අවසරය නොමැතිව මෙහි සඳහන් කිසිවක් හෝ උපුටා ගැනීම, ගබඩා කර තැබීම, නැවත ප්‍රකාශය, පලකිරීම සපුරා තහනම්ය.

The words, ideas and images are the intellectual property of Ama H. Vanniarachchy. All work published (words and images) here is copyrighted. If you wish to reproduce the work published here, please inform the writer, to get her written permission and acknowledge this site as the source.

Tagged , , ,

3 thoughts on “සුන්දර, ගුප්ත සීගිරිය.

  1. Dimendra Liyanage says:

    An exquisite approach into an exquisite creation.

  2. […] සුන්දර, ගුප්ත සිගිරිය.. […]

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: