ආදරණිය ටෝනි රණසිංහ කලාකරුවාණෙනි,

සිංහල සිනමාවේ එදා මෙදා  තුර බිහි වූ නළුවන් අතරින්, කඩවසම් බවින් සහ දක්ෂතාවයෙන් ඉදිරියෙන්ම සිටින ටෝනි රණසිංහ කලාකරුවාණෙනි,දිවි රඟ මඬලින් ඔබ සමුගත්තද, සිනමා ප්‍රේක්ෂකයන්ගේ හදවත් තුළ ඔබ සදා අමරණීය වන්නේය.

Tony Ranasinghe, is a veteran actor in Sri lankan cinema and stage drama,  known as the ‘Lover of the 70s’, passed away last week. We will miss you. tony_01

Advertisements
Tagged

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: