මිනිසාගේ ආත්මාර්ථකාමිත්වය. Selfishness of humans.

මිනිසා භූමිය බෙදා වෙන් කරගෙන සිටින ආකාරය දුටු විට මට සිතුණේ පුළුවන්නම් මිනිසා අහසත් මුදලට ගෙන කොටස් කර ගෙන තාප්ප, වැට මායිම් යොදා වෙන්කර ගනු ඇතැයි කියාය. එසේ කරගෙන අහසේ සැරිසරන සතුන්ට ඒ සඳහා ඇති නිදහසද සීමා කරනු ඇත. මිනිසාගේ ආත්මාර්ථකාමිත්වය , අනුකම්පාවිරහිතබව , නොනිමි ආශාවන් සහ මුග්ධත්වය සිමාව ඉක්මවා යමින් පවතින  අතර, සොබා දහම පරයා නැගී සිටීමේ බරපතල වැරැද්ද නිසාම මිනිසා විනාශය කරා සිඝ්‍රයෙන් ළං වන්නේය. මිනිසාගේ ආත්මාර්ථකාමිත්වය , අනුකම්පාවිරහිතබව සහ මුග්ධබව  වර්තමානය තරම් ඉහළට ගොස් තිබුණු කිසිඳු යුගයක්  අප දැනට ජිවත් වන මානව  ශිෂ්ටාචාරයේ ඉතිහාසයෙන් සොයා ගත නොහැකි  තරම්ය.

As humans have owned the entire earth to fulfill their selfish and endless desires, if possible, humans will ‘buy’ the sky, mark their ownership on the sky and even will restrict the freedom of living beings on the skies. The selfishness, ruthlessness and ignorance of humans, have reached it’s highest as it has never been before in the entire human history. Driven by their selfishness, ruthlessness and ignorance, humans are committing the grave mistake of destroying nature and provoking Mother Nature. We have never seen a period of human ignorance and ruthlessness as high as it is today, in the known history of human civilization.

© සියලූම හිමිකම් ඇවිරිණි. කතෘගේ ලිඛිත අවසරය නොමැතිව මෙහි සඳහන් කිසිවක් හෝ උපුටා ගැනීම, ගබඩා කර තැබීම, නැවත ප්‍රකාශය, පලකිරීම සපුරා තහනම්ය.

Copyright © All Rights Reserved. The words, ideas and images are the intellectual property of Ama H. Vanniarachchy. All work published (words and images) here is copyrighted. If you wish to reproduce the work published here, please inform the writer, to get her written permission and acknowledge this site as the source.

Advertisements
Tagged , , , , , ,

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: